Kredyty Mieszkaniowe

Można zaciągnąć na:

zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania w budynkach wielorodzinnych na rynku pierwotnym i wtórnym,

zakup mieszkania komunalnego i zakładowego,

zakup działki budowlanej,

budowę, nadbudowę, przebudowę, rozbudowę domu jednorodzinnego,

adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,

przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Jest on zazwyczaj długoterminowy – spłata może być rozłożona nawet na kilkadziesiąt lat. Zabezpieczeniem tego kredytu jest zazwyczaj nieruchomość kredytowana, chociaż zabezpieczeniem może być również hipoteka na innej nieruchomości – mieszkaniu, budynku lub działce.