Polityka prywatności i RODO

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o obowiązujących przepisach chroniących Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administrator Danych Osobowych.
2. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych.
3. Zakres, Cele i Okres przetwarzania Danych Osobowych.
4. Prawa Autorskie.
5. Udostępnianie Danych Osobowych.
6. Odbiorcy Danych Osobowych.
7. Przekazywanie Danych Osobowych do Państw trzecich.
8. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.
9. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.
10. Organ Nadzorczy i Skargi.


POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO
Korzystając z serwisu kredyty-opole.com.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności i RODO. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu.

1. Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma: IDA ZAPART A.Z. GWARANCJA z siedzibą w Opolu kod pocztowy: 45-285 przy ul. Szarych Szeregów 34D, NIP: 754-210-83-06, kontakt: tel. +48 668-125-594, e-mail: i.zapart@azg.pl, zwana dalej Administratorem. Administratorami Twoich danych, w ramach świadczenia Usług, mogą być również “Zaufani Partnerzy”.

2. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych.
Podstawą prawną wszystkich poniżej wyszczególnionych celów przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest – Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO :
” Art. 6
ust. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


3. Zakres, Cele i Okres przetwarzania Danych Osobowych.
Zakres Twoich Danych Osobowych przetwarzanych to:
Podczas rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje, które są niezbędne w ramach tworzonych Kont:
– jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: gromadzimy imię, nazwisko, adres email, nr telefonu.
– tworząc konto Firmowe, które jest przypisane do Konta Zwykłego: gromadzimy nazwę firmy, adres siedziby firmy, numery telefonów, numer NIP, logo, avatar, tapetę, zdjęcia firmowe.
– jeśli nie ukończysz procesu Rejestracji, tj. nie dokonasz aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link przesłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zbieramy podane przez Ciebie do tego momentu dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu komórkowego, inne dodatkowe dane osobowe.
–  przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. Informujemy, że w przypadku kontaktów telefonicznych wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, rozmowa nie będzie kontynuowana, a Ty możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.
– jeśli nawiążesz kontakt z nami, w tym także kiedy jesteś Gościem.
– jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID) oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego na Facebooku. W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email;
– jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego Google;
Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:
– dane o urządzeniu – informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego, unikalne identyfikatory, nazwa sieci komórkowej, twój adres IP, ustawienia języka urządzenia, marka i typ urządzenia, wersja urządzenia, typ i wersja przeglądarki oraz informacje o oprogramowaniu dotyczące urządzenia, takie jak czcionki, strefa czasowa systemu i przeglądarki, dostępne formaty wideo i audio, przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data Rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania).
– informacje o lokalizacji – zależnie od ustawień prywatności Twojego urządzenia, jeśli wystawiasz w naszym Serwisie do sprzedaży określony przedmiot, automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji, pozwala to na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.
– informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy Produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.
– ciasteczka (tzw. cookies) – w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich reklam, są to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia, mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies.

Cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych:
Każdy z niżej wymienionych celów przetwarzania ma określony maksymalny okres przechowywania Twoich Danych Osobowych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych we wskazanym celu, lecz nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe przez najdłuższy ze wskazanych terminów przy określonym celu, np. po zrezygnowaniu przez ciebie z prowadzenia konta przestaniemy przetwarzać twoje Dane Osobowe, ale będziemy je przechowywać przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić Ci dochodzenie swoich praw, jak również, aby zapewnić możliwość wykazania historii rozliczeń finansowych pomiędzy Tobą a serwisem.
Poniżej przedstawiamy cele w jakim przetwarzamy twoje Dane Osobowe w naszym serwisie oraz okres przechowywania lub wykorzystywania Twoich Danych Osobowych przez Administratora:

Cel: Działania związane z obsługą rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie uwierzytelniania oraz obsługi Kont Użytkowników.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Nadanie indywidualnego charakteru ustawieniom Konta (Awatar, zdjęcie i inne opcjonalne Dane Osobowe lub Dane Firmy) lub udostępnienie Danych Osobowych w sytuacji logowania do Platform poprzez usługę zewnętrzną.
Czas: Do momentu usunięcia opcjonalnych Danych Osobowych z Konta (wycofania zgody) lub zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Działania związane z zamieszczaniem, publikowaniem ogłoszeń, ofert jako osoba fizyczna w ramach Konta Zwykłego lub jako przedsiębiorca (działalności gospodarczej) w ramach Konta Firma.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń pomiędzy Osobami posiadającymi Konta Zwykłe lub Konta Firmowe a także między Administratorem Serwisu.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
Czas: Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu.

Cel: Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością użytkowników.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich, do celów analitycznych i statystycznych
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych czy też w celu przeciwdziałania oszustwom, wyłudzeniom, nadużyciom i łamaniu regulaminu, a także celach statystycznych i archiwizacji oraz rozwiązywania sporów.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia pobieranej opłaty ze usługi wykonywane przez serwis.
Czas: 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Cel: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
Czas: Do dnia po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.

Cel: Gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usług, zasobów IT lub bezpieczeństwa innych Użytkowników, automatycznie pozyskujemy i rejestrujemy Dane Osobowe.
Czas: Do momentu zakończenia świadczenia usługi.

4. Prawa Autorskie.
Udostępnianie Użytkownikom wszelkie treści i materiały na stronie www.kredyty-opole.com.pl są chronione prawem autorskim, prawem własności, a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy lub Użytkownikom.
Jeśli nie wskazano inaczej, Administrator niniejszym zezwala Użytkownikom na przeglądanie strony www.kredyty-opole.com.pl – drukowanie lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową, pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni w wydrukach lub plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez Administratora lub inny uprawniony podmiot.
Zabrania się w całości czy też we fragmentach kopiowania, fotokopiowania, powielania, wyświetlania lub przekazywania, rozpowszechniania, sprzedaży, dystrybuowania, przesyłania, udostępniania, zamieszczania w Internecie, w systemach informatycznych oraz teleinformatycznych- bez względu na formę i sposób – treści i materiałów umieszczonych w serwisie. Uregulowane jest to przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność Administratora lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w www.kredyty-opole.com.pl.
Jeżeli Użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o zgłoszenie tej sprawy Administratorowi www.kredyty-opole.com.pl

5. Udostępnianie Danych Osobowych.
Twoje dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
Reklamodawcom- dane o Użytkownikach w postaci profili marketingowych.
Pozostałym Odbiorcom takim jak: podmioty, które są administratorami DMP, gromadzącymi profile w celu wykorzystania ich do celów Reklamodawców,  podmioty, jakie organizują kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (Domy Mediowe, agencje)-  dane o Użytkownikach w postaci profili marketingowych.
Dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Platformy. Dostawcy usług we własnym zakresie określają w jakim celu i na jakich zasadach dane osobowa zostaną przetworzone.
Podmioty przetwarzające, które świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty email, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu na Platformie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań Użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty przetwarzające wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika.
Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne. Mamy obowiązki prawne ujawnić Twoje dane organom ścigania, nadzorczym, podmiotom, które wykonują zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie (jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Nowym nabywcom przedsiębiorstwa, ponieważ w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy i wtedy on będzie miał prawo wykorzystania Twoich danych w sposób określony w niniejszej polityce.
W każdym przypadku, jeżeli sobie tego zażyczysz,  mamy obowiązek udostępnić kopię standardowych klauzul umownych.
Usługi, które świadczymy, nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i świadomie nie pozyskujemy żadnych informacji na ich temat. Jeżeli do naszej wiadomości dojdzie informacja, iż osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, to niezwłocznie zostaną one usunięte.

6. Odbiorcy Danych Osobowych.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni do tego pracownicy, jacy w związku z powierzonymi zadaniami mają pełen dostęp do danych osobowych, które związane są z zapytaniami ofertowymi i do procedowania zamówień towarów oraz usług zamówionych u Administratora lub do procedowania zamówień pomiędzy Użytkownikami Platformy.
Użytkownik może na własną odpowiedzialność, za pośrednictwem Platformy, udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom.
Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania osobie trzeciej- procesorowi, czyli firmie świadczącej Administratorowi usługi księgowości, rachunkowe i podatkowe w zakresie niezbędnym dla rozliczenia danej transakcji handlowej z Państwem i ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych. 
Przekazujemy Twoje dane do podmiotów realizujących usługi płatnicze w ramach Platformy. Udostępnionymi danymi są wszelkie dane konieczne do przeprocesowania płatności oraz weryfikacji i identyfikacji klienta instytucji obowiązanej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Operator płatności staje się administratorem przekazanych danych osobowych.
Przedmiotowe dane będą udostępniane osobą trzecim w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych np. na rzecz organów ścigania czy też Urzędom Celnym i Skarbowym.
Odbiorcami Twoich Danych Osobowych mogą być następujące podmioty trzecie:
– podmioty, które współpracują z Platformą i prowadzą serwisy internetowe lub udostępniają aplikacje internetowe, mobilne, w celu publikacji Ofert Użytkowników.
– podmioty, które współpracują z Platformą i prowadzą serwisy internetowe lub udostępniają aplikacje internetowe, mobilne, w celu porównywania oraz zbierania opinii o transakcjach na Platformie, w formie ankiet.
Platforma może współpracować z podmiotami trzecimi np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania Danych Osobowych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, aby świadczyć usługi przez te podmioty na rzecz Nrynek.pl. W takim przypadku podmioty nie są upoważnione do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych dla własnych celów, a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej polityki.

7. Przekazywanie Danych Osobowych do Państw trzecich.
Dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, takie jak standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:
Google LLC (Mountain View, Stany Zjednoczone),  w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi, które wchodzą w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
Google Ireland Limited (Dublin, Irlanida), w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Platformę.
Działamy w oparciu o mechanizmy, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony np. stosujemy standardowe klauzule umowne, jakie dotyczą przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe, które mają siedzibę w krajach trzecich. Użytkownik może uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń, gdy się z nami skontaktuje.
W sytuacji, kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, gwarantujemy, iż podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej  jednego z poniższych zabezpieczeń:
Twoje dane osobowe zostaną przekazane tylko do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Dzięki usługom określonych dostawców jesteśmy w stanie posługiwać się umowami zatwierdzonych przez Komisję Europejską, jakie zapewniają danych osobowym taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej.

8. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.
Twoje Dane Osobowe są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożone zostały odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne, które służą ochronie Twoich danych. Zapewniamy, że wszystkie dane, jakie związane są z płatnościami są szyfrowane przy użyciu technologii SSL, a nasze systemy są nieustannie monitorowane, by zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.
Należy pamiętać, iż mimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych, to każde udostępnienie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci nie jest bezpieczne. Zawsze istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych mogą uzyskać nieuprawnione do tego osoby trzecie.
Wykorzystujemy Twoje dane (np. numer telefonu komórkowego, dane dotyczące logowania) w celu administrowania i ochrony naszej Platformy (diagnostyki, analizy danych, zapobiegania i reagowania na nadużycie, raportowania oraz hostingu danych etc.) .
Analizujemy Twoją komunikację prowadzoną za pomocą czatu do celów zapobiegania nadużyciom oraz promowania bezpieczeństwa przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości, jakie mogą być do Ciebie wysyłane przez innych Użytkowników.
Zbieramy określone informacje dotyczące Twojego urządzenia elektronicznego, jakiego używasz do korzystania z naszych Usług, aby zapobiec oszustwom i nadużyciom. Informacje, które zbieramy to np. identyfikator Użytkownika (w zależności czy jesteś w danej chwili zalogowany), adres IP, ustawienia języka urządzenia. Jeżeli zajdzie podejrzenie potencjalnego oszustwa, mamy prawo zablokować takiego Użytkownika. Jeśli uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie zablokowany, masz prawo skontaktować się z nami w sprawie zaistniałej sytuacji.
Wszystkie informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania, wcześniej z nami zawartej, umowy, ulepszania naszych Usług oraz w interesie zapobiegania nadużyciom, a także w celu poprawienia ogólnej jakości i skuteczności świadczonych przez nas Usług.

9. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.
Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo do skorzystania z następujących praw:
Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych.
Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, czyli prawo do wszystkich informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii Danych Osobowych.
Prawo do sprostowania Twoich Danych Osobowych, czyli prawo do poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych. Niektóre ze zmian będą wymagały weryfikacji.
Prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia wszystkich danych, jakie zostały zebrane w naszej bazie danych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone.
Prawo do cofnięcia zgody, czyli prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie, którą wyraziłeś w czasie dokonywania określonych czynności np. rejestracji. Należy pamiętać, że zmiana dotycząca zgody może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności Platformy.
Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych.
Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi, czyli prawo do otrzymania swoich danych, które wcześniej zebraliśmy, i przesłanie ich do innego administratora danych osobowych. Dane zostaną przesłane, jeżeli technicznie będziemy mieli możliwość do ich przesłania, oraz zapisane w powszechnie używanym formacie i następnie przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi.

10. Organ Nadzorczy i Skargi.
W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych każdemu przysługuje prawo do wniesienia skarbi na działanie lub zaniechanie Administratora. W tym celu należy kontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji